Norway's leading boys' choir

About Sølvguttene

From the start of Sølvguttene in 1940, more than 2.000 boys have sung in the choir, and have all contributed to the choir's wonderful development and history.

The different choirs

The boys' choir Sølvguttene consists of several different units that perform together and separately.

The main choir

Is the essence of Sølvguttenes fame, and is the choir known throughout Norway from Christmas TV-programs and concerts. The main choir is a four-part choir consisting of sopranos, altos, tenors and basses.

The soloist group

Made up of the leading boy sopranos in the main choir. The group is in demand at a number of different public and private events. Common areas of use are smaller parties, weddings and funerals.

The male singers

The male singers make up the tenor and bass singers in the main choir, and are all former boy singers. The men are thus central to the concert choir, but also perform on their own with a varied male choir repertoire.

The youth group VoiceOver

The youth group VoiceOver consists of boy singers who have changed their voices. The group performs music in several different genres and are popular entertainers with a twinkle in their eyes! The youth group is also a recruitment choir for the male singers.

Individual boy soloists

Boys' voices of alto and sopranos. Individual soloists are often used for "boy roles" at opera performances, solo singing with the concert choir and solo assignments.

The male choir Marienlüst

Group of young men from the main choir who make smaller appearances throughout the year. The group sings traditional male choir songs - music that is suitable on festive occasions!

Our conductors

Today, Sølvguttene are led by two conductors: artistic director Fredrik Otterstad (b. 1975) and general manager Frikk Heide-Steen (b. 1988).

Conductor Fredrik Otterstad

Fredrik Otterstad (b. 1975) is the conductor and artistic director of Sølvguttene. Fredrik himself is a former Silver Boy, and was an active singer both as a boy and adult. He is educated at the University of Oslo and at the Norwegian Academy of Music.

Conductor Frikk Heide-Steen

Frikk Heide-Steen (b. 1988) is the conductor and general manager of Sølvguttene. Frikk is a former Silver Boy, and has broad artistic experience in jazz, classical and popular music. Frikk has his education from the Norwegian Academy of Music and Bårdar Academy of Musical Theatre.

High Patron of Sølvguttene

In 2021, Her Majesty Queen Sonja of Norway became the High Patron of Sølvguttene. We greatly appreciate the annual tradition of Christmas concerts in Queen Sonja's KunstStall.

Other activities in Sølvguttene

The Aspirant Choir

This is where the basis of Sølvguttenes distinctive sound is formed. Boys aged 7 to 9 are taught singing technique and singing according to sheet music.

Summer camp

Every summer, the boys spend a week together filled with play and leisure activities where they form strong bonds with the choir, leaders and each other.

Annual party

A highlight in the year of a Silver Boy! Here - the boys create their own entertainment programme, and the choir's awards and appreciations for meritorious efforts are handed out.

Sølvguttenes Singing School

In Sølvguttenes Singing School, close to 70 boys and men receive individual lessons in singing technique, music theory and listening. This is a voluntary offer for boys and men in the main choir and the youth choir VoiceOver.

The founder

Torstein "Totto" Grythe

Torstein Eliot Berg "Totto" Grythe was born on November 24th, 1918, and died on May 1st, 2009. Totto was the founder of Sølvguttene, and was the choir's conductor from the start in 1940 until 2004. With this, he has the world's longest career as a conductor for the same choir, according to the Guinness Book of Records in 2004.

Totto started at the age of ten in the choir Olavsguttene, led by Ragnvald Bjarne, and sang together with, among others, Knut Nystedt. He became interested in boys' choirs early on, and decided to spend his life working with it. He sang under Arild Sandvold in the Oslo Cathedral, and served there as second conductor and musical assistant. Eventually he became the conductor of a smaller group of the Oslo Cathedral Choir, and these boys formed the basis of what was to become Sølvguttene. Totto was a trained tailor and sewed the choir's first suits himself - the silver suits.

Totto made a unique contribution to boys' choirs in Norway in the 64 years he conducted Sølvguttene For his efforts with Sølvguttene he received the King's medal of merit in gold, the Order of St. Olav, the jury's honorary prize during the Spellemann prize in 1990 and the Gammleng prize in the veteran class in 1996. Totto is also an honorary member of Fonoko - the Association of Norwegian choir conductors. In 1991 he received the St. Hallvard medal.

Musical collaborators

Anders Eidsten Dahl (født 1976) er utdannet kantor og pedagog ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, og avla diplomeksamen samme sted i 2001. Etter to års studier på solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, holdt han debutkonserter i København og Oslo høsten 2003.

Han har studert hos 1. amanuensis Terje Winge, domorganist Kåre Nordstoga og professor Hans Fagius. Eidsten Dahl har studert cembalo med Knut Johannessen og klaver med Kaare Ørnung.

Barnas Konserthusserie er en konsertserie for barn. Det er 6 lørdagskonserter fordelt over høsten 09 og våren 10. Serien passer for barn fra ca 5 år og oppover. Årets tema er Kjente komponister. På hver konsert skal vi stifte nærmere bekjentskap med en kjent komponist gjennom musikk, skuespill og publikumsdeltagelse. Dette er en fin innfallsport for barn til å bli kjent med all den flotte musikken som finnes. De seks konsertene selges samlet som abonnement og salget foregår fram til første konsert. Etter denne datoen blir eventuelle usolgte plasser solgt enkeltvis.

Programmet er som vanlig laget i samarbeid med Eline Hjelle og Gunnar Petersen-Øverleir.

Les mer om Barnas Konserthusserie

Barratt Dues Juniororkester ble grunnlagt av sin kunstneriske leder Soon-Mi Chung i 1985 og har siden blitt ledet av henne (1985-1993 og 2006-dd) og Alf Richard Kraggerud (1993-2006), og feiret sitt 25-års jubileum i 2010. I pakt med Barratt Due musikkinstitutts pedagogiske idé om at ensemblespillet er selve kjernen i dannelsen av unge musikere, har Juniororkesteret helt siden starten vært flaggskipet i armadaen av aktiviteter ved vår Unge Talenter-avdeling.

Orkesteret rekrutterer strykertalenter i alderen 13-19 fra hele Norge og blant orkesterets tidligere medlemmer er det en lang rekke musikere som i dag har framskutte posisjoner i norsk og internasjonalt musikkliv. Hysterisk berømt er fortsatt fjorårets internasjonale MGP-vinner Alexander Rybak. Innen den klassiske sfæren er Vilde Frang, EMI Classics’ Young Artist of the Year 2010, i ferd med å etablere seg i det internasjonale toppsjiktet av unge fiolinister. Eldbjørg Hemsing og Guro Kleven Hagen, som fikk topplasseringer EBU Young Musician Competition i 2008 og 2010, er blant de mange høypotente musikkbegavelsene som har vokst med og preget orkesterets kvalitet.

Blant tidligere medlemmer av orkesteret er konsertmestrene i Atlanta Symphony, Danmark Radios Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester og Norrlandsoperans Symfoniorkester i Umeå, Sverige, foruten andre sentrale roller i samtlige profesjonelle orkestre i Norge og våre skandinaviske naboland.

Orkesteret har gjennom sin utstrakte turnévirksomhet besøkt Ankara, Bergen, Beijing, Cape Town, Johannesburg, Graz, Hangzhou, Kuala Lumpur, London, Napoli, Pretoria, Salzburg, Shanghai, Singapore, Wien. I Norge har orkesteret konsertert for skolebarn over hele landet, opptrådt for kongelige og andre prominente gjester ved en mengde offisielle anledninger, deltatt på alle de viktigste kammermusikkfestivalene og i en lang rekke radio- og fjernsynspro-grammer, samt gitt ut flere musikkassetter og CD’er, blant annet med verker som er spesielt tilegnet Barratt Dues Juniororkester.

Les mer om Barratt Dues Juniororkester

Det er ikke mange som vet at Det Norske Blåseensemble faktisk er Norges eldste orkester i kontinuerlig drift. Faktisk kan man med rette påstå at dette er Norges eldste kulturinstitusjon av noe slag, og slik sett en del av Norges nasjonalarv. 275 år i 2009!

Historikk
Man vet at det fra tidlig på 1600-tallet fantes registrerte profesjonelle musikere i «Fredrikshald», som så ble organisert til et profesjonelt orkester på Fredriksten Festning i 1733-1734. Siden den gang har musikk, musikere og organisasjon utviklet seg uavbrutt til det som i dag er Det Norske Blåseensemble.

Det Norske Blåseensemble er seg vel bevisst sin unike historiske posisjon og tradisjon, og driver i dag med aktiv forskning på tidlig norsk og europeisk musikkhistorie og praksis. Ensemblet er for eksempel ett av få blåseensembler i verden som dyrker original fremførelsespraksis på historisk korrekte instrument. Ensemblet utgir også egne historiske innspillinger, i en egen historisk serie, på eget selskap; Norwind Records.

Faglig profil
Blåseensemblet har en to-delt kunstnerisk profil, som stadig rendyrkes over tid. Den første bestanddelen er den historiske, med en stadig bredere og dypere aktivitet rettet mot original fremførelsespraksis fremført på replika av historiske instrument. Herunder går tidligmusikk, barokk og romantisk musikkpraksis for blåsere. Ensemblet er bl.a. iferd med å bygge opp et blåseorkester med barokkinstrumenter i alle ledd. Her er den engelske barokkspesialisten Mark Bennett en viktig støttespiller fra og med sesongen 2010. Også den romantiske blåsetradisjonen videreføres ved utgivelser av Oscar Borgs musikk for militærblåsere fra perioden 1880-1920, dette i samarbeid med dirigenten Bjarte Engeset.

Den andre bestanddelen i den to-delte profilen, og motvekt til det historiske programmet; er Det Norske Blåseensembles ustrakte satsning og program for moderne- og samtidsmusikk. Dette har bl.a. resultert i flere banebrytende prosjekt med norske samtidskomponister, hvor særlig samarbeid med Peter Tornquist og Eivind Buene må trekkes frem. Ensemblet har utviklet et program for ny musikk som inkorporerer improvisasjon som formelement, kalt «Sanntidsmusikk». Sanntidsmusikk satsningen har igjen resultert i et tungt faglig samarbeid med Norges Musikkhøgskole, som manifesteres hvert år gjennom «Sanntidssymposiet», hvor komponister og utøvere fra hele verden ankommer Norges Musikkhøgskole for å samarbeide med Blåseensemblet.

Det Norske Blåseensemble har totalt sett en modernistisk profil, hvor gammel og ny originalmusikk går hånd i hånd. Kvalitative aspekt tillegges større vekt enn kvantitative mht både faglighet og publikumsbygning over tid.

Fremtiden
Det Norske Blåseensemble nyter stor anerkjennelse både politisk og musikkfaglig, noe som har resultert i stadige utvidelser av aktiviteten over tid. For 2010 vil ensemblet påbegynne første fase av utvidelser til en sinfonietta, i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale politikere.

Fakta
Ensemblet er basert i Halden, med nye (2008) og spesielt tilrettelagte lokaler på Halden Brygge. 33 ansatte produserer ca.80 konserter for i snitt 20.000 mennesker per år siden 2003.

«Det Norske Blåseensemble anno 1734» er en privat ideell stiftelse regulert av Stiftelsesloven/Stiftelsestilsynet. Foretaket ble stiftet av Halden Kommune og Østfold Fylkeskommune i 2003. Stiftelsen ble opprettet for å videreføre Norges eldste orkesteroperasjon av noe slag, med base i tradisjonen fra «1ste Brigades Musikkorps» på Fredriksten Festning i Halden. Det private ensemblet er idag fullstendig avmilitarisert relasjonelt og musikkfaglig, og mottar driftsmidler iht en funksjonsdelingsmodell mellom Kulturdepartementet og regionale myndigheter, på lik linje med f.eks. symfoniorkesterne i Norge. Ensemblet har fast plass i NTO og Norsk Orkester Leder Forum.

I 2008 ble Det Norske Blåseensemble som første norske institusjon invitert til Huddersfield Contemporary Music Festival. Ensemblet mottok også gode kritikker i internasjonal fagpresse (Gramophone m.fl.) for sin egenproduserte kammeropera «Blue Mountain», samme år.

Det Norske Blåseensemble er Norges fremste faste kammerorkester for blåsere, og fungerer som et solistensemble hvor ulike kammergrupper roteres konstant.

Les mer om Det Norske Blåseensemble

Drammens Byorkester ga sin første konsert den 15. oktober 1919, og kan dermed se tilbake på mer enn 90 års historie. Fra høsten 2010 endres navnet til Drammen Symfoniorkester.

Orkesteret spiller i hovedsak klassisk musikk, med hovedvekt på den romantiske perioden. Men andre genre får også plass på programmet, noe samarbeids-prosjektet med Royal Garden Jazzband høsten 2010 er et eksempel på. Opera har også vært en viktig del av orkesterets repertoar, og denne tradisjonen kan trekkes helt tilbake til 1930-tallet.

Drammens Teater, Bragernes kirke og Union Scene utgjør orkesterets faste konsertscener. I tillegg har orkesteret enkelte gjesteopptredener utenbys. I de siste årene har orkesterets sesong rommet fire hoveprosjekter: en lettere konsert i oktober, den tradisjonsrike adventskonserten i desember, symfonikonsert i mars, samt en konsert på forsommeren. Listen med samarbeidspartnere er lang: Kirkekonsertene er ofte samarbeidsprosjekter med kor, og på symfonikonsertene har orkesteret hatt gleden av å spille sammen med mange fremragende solister. Fra de siste ti årene kan nevnes Ole Edvard Antonsen, Ragnhild Hemsing, Vilde Frang Bjærke, Henning Kraggerud, Arve Tellefsen, Anders Eidsten Dahl, Christiane Eidsten Dahl, Mirjam Kammler, Andreas Gulden.

Ca 60 musikere utgjør i dag medlemmene i orkesteret. Alderen spenner vidt – fra skoleungdom til pensjonister. En lang rekke unge musikere fra Drammen og omegn har hatt orkesteret som utgangspunkt for en senere profesjonell karriere. Mange av medlemmene er svært trofaste og kan vise til mer enn 25 års medlemsskap.

Drammen Symfoniorkester er byens eget symfoniorkester, og er i praksis et regionalt symfoniorkester for nedre Buskerud.

Fra 1. januar 2011 er Per Kristian Skalstad engasjert som kunstnerisk leder for Drammen Symfoniorkester. Skalstad vil dirigere minst en konsert pr år, i tillegg vil orkesteret fortsette å benytte gjestedirigenter i sine prosjekter.

Ellen Sejersted Bødtker er utdannet ved musikkhøgskolen i Oslo, ved Hochschule für Musik und Dartstellende Kunst i Wien og ved Indiana University, USA. Hun spiller sine harper med personlighet og særpreg, og er kjent for sitt sterke engasjement for samtidsmusikken. Hun gjør en rekke uroppførelser som soloharpist og i ensemblet Oslo Sinfonietta. Flere verk er også tilegnet henne. Med filharmonien har hun jevnlig vært engasjert, og turnert, over store deler av verden.

Ellen Sejersted Bødtker debuterte som soloartist på det internasjonale plateselskapet Naxos med «French music for harp and strings» i 2001. Den fikk strålende anmeldelser i flere land, og ble månedens CD i Canada og Norge i 2002. I 2003 ga hun ut sitt andre album, «Villveng», viet Norsk musikk. Der er også hennes egne komposisjoner presentert, og hun samarbeider med kjente artister fra ulike sjangere. Som soloartist har hun spilt ved de fleste av våre festivaler, noe som også har ført henne til Italia, Paris, USA og Russland.

Les mer om Ellen Sejersted Bødtker

Gjermund Brenne (f. 1978) er fra Sarpsborg og har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole og musikkonservatoriet i Leipzig med studier i orgelspill, kor- og orkesterledelse. Hans lærere har vært Kåre Nordstoga, Jon Laukvik, Arvid Gast og Horst Neumann. Brenne har siden 2002 vært kantor i Fagerborg kirke, og var med og ledet arbeidet for å skaffe kirken Oslos største og beste kirkeorgel fra det velrenommerte orgelbyggerfirmaet Goll i Luzern, Sveits.

Brenne har siden 2001 vært dirigent for Ullern kammerkor og siden 2005 dirigent for Oslopolitiets blandede kor. Ved siden av dette underviser Gjermund Brenne ved Norges musikkhøgskole, Menighetsfakultetet og Høgskolen i Staffeldtsgate.

Gjermund Brenne har flere ganger vært utøver ved Oslo internasjonale kirkemusikkfestival og har gitt en rekke konserter i Norge, store deler av Europa samt Korea både som organist og dirigent. I 2007 jobbet Brenne som instruktør ved Erik Poppes nye storfilm De usynlige der han var orgellærer for hovedrolleinnehaveren samt orgelteknisk rådgiver under innspillingen.

Gunnar Petersen-Øverleir debuterte på orgel i Oslo konserthus januar 1994. Våren 1993 fullførte han diplomstudiet i orgel ved Norges Musikkhøgskole. Han har også studert i Frankrike der han i 1992 oppnådde «Prèmiere Prix» ved musikkonservatoriet i Rouen. Han har særlig fordypet seg i fransk orgelmusikk, og har nyere musikk med Olivier Messiaen, Knut Nystedt og Egil Hovland som spesiale.

Gunnar Petersen-Øverleir er for tiden organist i Røa kirke, Oslo.
Ved siden av sitt arbeide som organist er Gunnar Petersen-Øverleir også programansvarlig for Barnas Konserthus-serie, Barnas Konserthus-festival i Oslo konserthus, leder plateselskapet Platearbeiderne og underviser i matematikk og informatikk ved Foss videregående skole.

Les mer om Gunnar Petersen-Øverleir

Inger-Lise Ulsrud er menighetens kirkemusikalske leder. Hun har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole (kirkemusikk), Hochschule für Musik und darstellende Kunst i Frankfurt a.M. (diplomeksamen i orgel), Stockholm (orgelimprovisasjon) og Düsseldorf (O. Messiaen).

Hun har en omfattende konsertvirksomhet og har deltatt på en rekke internasjonale orgeldager og festivaler over store deler av Europa.

Foruten å være kantor i Uranienborg er hun førsteamanuensis i orgel ved Norges musikkhøgskole.

Inger-Lise Ulsrud har medvirket ved en rekke CD-innspillinger bl.a. «Pebbles» sammen med trompetist Jonas Haltia (Pro Musica 2007) og Olivier Messiaen: Early Organworks, St. Nikolai kyrka, Halmstad, Sverige (Simax 2009).

Les mer om Unger-Lise Ulsrud

Kåre Nordstoga (født 18. desember 1954) er domorganist i Oslo domkirke.

På hjemstedet Notodden gikk han i lære hos Harald Aune og Odd Jakob Unhammer; senere gjennomførte han eksamen i kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole. Her hadde han Kaare Ørnung som i lærer i klaverspill, og hans orgellærere var Søren Gangfløt, Magne Elvestrand og Bjørn F. Boysen. I 1982 mottok han stipendium fra Léonie Sonnings Musikfond som ga ham mulighet til videre studier hos David Sanger i London. Han debuterte i 1978 i Oslo Domkirke der han ble assisterende organist i 1984, underviste en tid ved Norges Musikkhøgskole, før han i 1994 ble domorganist på fulltid. Hans interesse for Johann Sebastian Bach avstedkom den kjente serien på 30 lørdagskonserter (1990-1992) og til Bach-jubileet (2000).

Nordstoga har gitt ut flere langspillplater. Som solist har han bl.a. gjort to CD-innspillinger med fransk orgelmusikk av Franck og Widor på Cavaillé-Coll-orgelet i St. Etiennekatedralen i Caen og Bachs triosonater på kororgelet i Oslo Domkirke. Siste plateutgivelse er orgelverker av Franz Liszt på hovedorgelet i Oslo Domkirke. De siste årene har han blant annet vært solist i Notre Dame i Paris, ved den internasjonale orgelfestivalen i Århus og gjestesolist ved innvielsen av et nytt katedralorgel i Lausanne.

Kåre Nordstoga samarbeider jevnlig med eliten av norske musikere som f.eks. Ole Edvard Antonsen, Arve Tellefsen og Knut Buen, for å nevne noen. Med sin oppvekst i Telemark har Nordstoga også en forkjærlighet for norsk folkemusikk og har deltatt på en rekke plateinnspillinger med norske folkemusikere. For platen Bjølleslåtten (slåttar etter Ola Mosafinn) som han ga ut sammen med Knut Buen og Leif Rygg fikk han Spellemannprisen 1994 i klassen folkemusikk/gammaldans.

Kåre Nordstoga blir regnet for å være en av de fremste konsertorganistene i Europa.

Les mer om Kåre Nordstoga

Kringkastingsorkestret, populært kalt KORK, er ditt og mitt orkester.

Ikke bare fordi vi betaler for det via NRK-lisensen, men fordi vi sannsynligvis hører det oftere enn noe annet orkester. Med tilstedeværelse i radioen, på fjernsynet, på internett og ikke minst gjennom utstrakt konsertvirksomhet er KORK sannsynligvis kringkastingens mest multimediale og interaktive virksomhet.

KORK ble opprettet i 1946 da NRK hentet inn det populære Bristol-orkesteret, og dets leder Øivind Bergh. Lytterne omfavnet orkestret sitt fra første buestrøk. Meloditimen gikk hver fredag kl 20. i 18 år, og da Rundtomkring med Leif Rustad i Store Studio gikk på lufta lørdagskveldene, var gatene folketomme. Berghs filosofi var klar, han var sterkt imot å dele musikken i båser; ”noe skarpt skille eksisterer ikke, og hvorfor skulle ikke også seriøs musikk være underholdende?». En holdning som fortsatt er levende i orkesteret.

Da Bergh gikk av i 1976 hadde det skjedd et generasjonsskifte. I løpet av hans 30 år som leder, ble musikerantallet fordoblet fra 24 til 48. De opprinnelige musikerne, med allroundbakgrunn fra kaféorkestrene, spilte sammen med yngre, ambisiøse, mer spesialiserte musikere med ståsted i en symfonisk tradisjon. Sverre Bruland ble ansatt som dirigent og han peilet dem inn på et mer krevende symfonisk repertoar og åpnet for norsk samtidsmusikk.

Da Bruland gikk av i 1988 hadde orkestret vært igjennom en betydelig modningsprosess. Blant 158 søkere til stillingen som sjefsdirigent ble Avi Ostrowsky ansatt for tre år, fra 1989. Da finnen Ari Rasilainen overtok dirigentpinnen i 1994, fant han et potent og spillesugent orkester. Rasilainen ledet orkestret fram til 2002 sesongen. Fra 2003 til 2005 var sjefdirigenten Rolf Gupta, før orkesteret fristet noen år uten sjefdirigent. Det ble etter hvert besluttet at KORK skulle ha en ny musikalsk leder for å sikre sin musikalske utvikling, og valget falt til slutt på Thomas Søndergård, en danske som er i ferd med å gjøre kometkarriere, både som operadirigent og som en stadig mer ønsket dirigent for de store, internasjonale orkestrene. Han har vært vår sjefdirigent og musikalske rådgiver fra høsten 2009.

KORK peker også ut en norsk dirigentprofil hver sesong. i sesongen 10/11 har vi gleden av å presentere Eivind Aadland, som i de siste årene har markert seg som en dirigent av høy internasjonal klasse.

KORK møter sitt publikum på mange ulike arenaer. Med tilstedeværelse i tv, radio og på internett samt cd- og bokutgivelser er KORK en av NRKs mest multimediale og tilgjengelige enheter. Nettopp tilstedeværelsen på alle nye plattformer er viktig for orkesteret, og her ønsker vi å være i front. KORK er ikke lenger bare et radioorkester, men et orkester for alle medier!

Sentralt i orkesterets filosofi er begreper som lek, nysgjerrighet og fleksibilitet . KORK er opptatt av å bryte sjangergrenser, bygge bro over generasjonskløften, kort sagt vise at KORK er et barn av sin tid, og opptatt av å utvikle seg sammen med sine lyttere, seere og konsertpublikum. Nå er det plass for alt, fra folkemusikk til opera – black metal til pop – Beethovens 5. til Ultima-festivalen.

KORK har en helt sentral plass i norsk musikkliv og står for en allsidighet og en anvendelighet som er unik i Norge i dag. Som en levende kunstformidler er orkesteret med på å markere og opprettholde NRKs egenart som allmenkringkaster med spesielt ansvar for den skapende norske virkelighet – KORK er hele landets orkester!

Les mer om KORK

Ole Edvard Antonsen blir regnet blant verdens beste trompetvirtuoser. Han har vunnet flere priser; bl.a. 1. prisene i den prestisjetunge CIEM-konkurransen i Geneve i 1987 (sist en trompetist vant prisen var Maurice André i 1955), og i konkurransen arrangert av UNESCO i Bratislava i 1989. Dette førte til at han forlot jobben i Oslo Filharmoniske Orkester og startet sin karriere som solist. Antonsen spiller med de ledende orkestre og dirigenter på fem kontinenter, og har vært solist med alle de store norske symfoniorkestrene. Han har en genuin interesse for samtidsmusikk og har urframført over 40 stykker av samtidskomponister, skrevet spesielt for ham. Han er en etterspurt dirigent og tiltrer som sjefsdirigent og kunstnerisk leder for Forsvarets Musikkorps i Trøndelag 1.ste januar 2006. Hans bemerkelsesverdige allsidighet har resultert i mange suksessrike samarbeidsprosjekt innen pop, rock og jazz med musikere/grupper som John Miles, Level 42’ Mark King, Lisa Stansfield, Willem Breuker Kollektif. CD platen ”Tour the force” har solgt mer enn 140 000 bare i Norge.

Les mer om Ole Edvard Antonsen

Oslo-Filharmonien (før: Oslo Filharmoniske Orkester og tidligere Filharmonisk Selskaps Orkester) har sin base i Oslo Konserthus. Orkesteret ble stiftet i 1919 og er idag et av Europas ledende symfoniorkestre.

Les mer om Oslo-Filharmonien

Otto Christian Odland er utdannet fra Griegakademiet i Bergen og fra Norges Musikkhøgskole i Oslo. Han avla diplomeksamen i Oslo Domkirke i 2002, etter studier med Terje Winge og Kåre Nordstoga. Senere har han hatt undervisning med blant andre David Sanger (England). Han har også deltatt på seminarer og mesterklasser med Jon Laukvik, Hans Fagius og Olivier Latry.

Otto Christian spiller jevnlig konserter både som solist og akkompagnatør. I 2005 og 2006 spilte han solokonserter under Festspillene i Bergen, og han har også vært organist ved flere oppsetninger med Bergen Filharmoniske Orkester. Han har regelmessige akkompagnementsoppgaver for blant andre Sølvguttene, Oslo domkor og Oslo Chorale Selskab, og har medvirket på både radio- og fjernsynsproduksjoner og cd-innspilinger. Otto Christian jobber for tiden som kantor i Jar kirke, Bærum og som lærer i liturgisk orgelspill ved Norges Musikkhøgskole.

Petter Amundsen har studert orgel og kirkemusikk ved Norges Musikkhøyskole med Bjørn F. Boysen, Gotthard Arnér og Kåre Nordstoga, men vil særlig fremheve Karen Tyse Johnstad som var hans lærer på Foss videregående. Debut i Oslo konserthus i 1989. Konserter i inn- og utland. Har markert seg med TV-serie om Shakespeares skjulte koder (NRK) og boken Organisten, skrevet sammen med Erlend Loe. Han har vært organist i flere Oslokirker, bl.a. Bydøy og Skøyen.

Terje Baugerød jobber som kantor (organist) i Ris kirke i Oslo. Han er også aktiv som komponist / arrangør og frilansmusiker. Som organist er han opptatt av å trekke inn andre musikalske stiler og uttrykk enn det som er vanlig i norske gudstjenester. Han mottok stipend fra Statens Kunstnerstipend i 2003 i kategorien ”populærkomponister” for å komponere på fulltid en periode. Han har utgitt mange noter på Norsk Musikforlag. I januar 2004 var han noen uker i Mali, Vest-Afrika, på research i forbindelse med et større komponist-oppdrag.

Main sponsor

DNB is Norway's largest and one of the largest financial groups in the Nordic countries. Ever since 1989, DNB has been Sølvguttenes main sponsor.

With a complete range of financial services, DNB offers, among other things, loans, savings, advice, insurance and pensions for personal and business customers. Through bank offices, post offices, mail in stores, banking in stores, telephone banking, online banking, apps, mobile services and international offices, DNB is present where you are.

Follow this link to read more about DNB

Former "Sølvgutt"?

Former "Sølvgutt"?

From the start of Sølvguttene in 1940, more than 2.000 boys have sung in the choir, and all have contributed to the choir's development and history. We want to keep in touch with old singers, so if you have sung in the choir before, please give us information on how we can reach you today by submitting your email address to marked@solvguttene.no.

At irregular intervals, you will receive updates about various meetings with old singing brothers and other current topics and events around the choir.

Scroll to top