Hele Norges guttekor

Om Sølvguttene

Fra Sølvguttenes start i 1940 har mer enn 2000 gutter sunget i koret, og alle har bidratt til korets fantastiske utvikling og historie.

Korene

Guttekoret Sølvguttene består av flere forskjellige enheter som opptrer samlet og hver for seg.

Hovedkoret

Hovedkoret er grunnlaget for Sølvguttenes berømmelse, og er koret hele Norge kjenner fra juleprogram og konserter. Hovedkoret er et firstemt kor bestående av sopraner, alter, tenorer og basser.

Solistgruppen

Solistgruppen utgjøres av de fremste guttesopranene i hovedkoret. Gruppen er ettertraktet ved en rekke ulike offentlige og private arrangement. Vanlig bruksområde er mindre selskaper, bryllup og begravelser.

Herregruppen

Herregruppen utgjør tenor- og bassangerne i hovedkoret, og er alle tidligere guttesangere. Herrene er altså sentrale i konsertkoret, men opptrer også på egenhånd med et variert mannskorrepertoar.

VoiceOver

Ungdomsgruppen VoiceOver består av guttesangere som har gått i stemmeskiftet. Gruppen fremfører musikk i flere ulike sjangre og er populære entertainere med glimt i øyet! Ungdomsgruppen er også et rekrutteringskor for Herregruppen.

Enkeltsolister

Guttestemmer av alter og sopraner. Enkeltsolister brukes gjerne til ”gutteroller” ved operaforestillinger, solosang sammen med konsertkoret og solooppdrag.

Marienlüst

Mannskoret Marienlüst er en gruppe sangere fra Herrekoret som gjør mindre opptredener gjennom året. Gruppen synger tradisjonelle mannskorsanger - sanger som passer i festlige lag!

Våre dirigenter

I dag ledes Sølvguttene av to dirigenter: kunstnerisk leder Fredrik Otterstad (f. 1975) og daglig leder Frikk Heide-Steen (f. 1988).

Dirigent Fredrik Otterstad

Fredrik Otterstad (f. 1975) er dirigent og kunstnerisk leder for Sølvguttene. Fredrik er selv tidligere Sølvgutt, og var aktiv sanger både som gutt og herrestemme. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og ved Norges Musikkhøgskole.

Dirigent Frikk Heide-Steen

Frikk Heide-Steen (f. 1988) er dirigent og daglig leder for Sølvguttene. Frikk er tidligere sølvgutt, og har bred kunstnerisk erfaring innen jazz, klassisk og populærmusikk. Frikk har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Bårdar Akademiet.

Sølvguttenes høye beskytter

I 2021 ble Hennes Majestet Dronning Sonja Sølvguttenes høye beskytter. Vi setter stor pris på den årlige tradisjonen med konserter i Dronning Sonjas KunstStall.

Andre aktiviteter med Sølvguttene

Aspirantkoret

Her dannes grunnlaget for Sølvguttenes særegne klang. Gutter i alderen 7 til 9 år undervises i sangteknikk og i å synge etter noter.

Sommerleir

Hver sommer tilbringer guttene en uke sammen fylt av lek- og fritidsaktiviteter der guttene knytter sterke bånd til kor, ledere og hverandre.

Årsfest

For guttene ”Den årlige begivenhet” på nyåret. Her lager guttene selv et eget underholdningsprogram, og korets utmerkelser og påskjønnelser for fortjenestefull innsats deles ut.

Sølvguttenes Sangskole

I Sølvguttenes Sangskole mottar nærmere 70 gutter og menn i enkeltundervisning i sangteknikk, musikkteori og gehør. Dette er et frivillig tilbud til gutter og menn i hovedkoret og VoiceOver.

Korets grunnlegger

Torstein "Totto" Grythe

Torstein Eliot Berg "Totto" Grythe ble født 24. november 1918, og døde 1. mai 2009. Totto var Sølvguttenes stifter, og var korets dirigent fra starten i 1940 til 2004. Han har med dette verdens lengste karriere som dirigent for det samme koret, ifølge Guinness rekordbok i 2004.

Totto startet ti år gammel i koret Olavsguttene, ledet av Ragnvald Bjarne, og sang sammen med blant andre Knut Nystedt. Han ble tidlig opptatt av guttekor, og bestemte seg for å bruke sitt liv til å arbeide med det. Han sang under Arild Sandvold i Oslo Domkor, og fungerte der som andredirigent og musikalsk assistent. Etterhvert ble han dirigent for en mindre gruppe av Domkoret, og disse dannet grunnlaget for det som skulle bli Sølvguttene. Totto var utdannet skredder og sydde selv korets første drakter - sølvdraktene.

Totto gjorde en unik innsats for guttekor i Norge i de 64 årene han dirigerte Sølvguttene. For sin innsats med Sølvguttene fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull, St. Olavs Orden, juryens hederspris under Spellemannprisen 1990 og Gammleng-prisen i klassen veteran i 1996. Totto er også æresmedlem av Fonoko - Foreningen norske kordirigenter. I 1991 mottok han St. Hallvard-medaljen.

Musikalske samarbeidspartnere

Anders Eidsten Dahl (født 1976) er utdannet kantor og pedagog ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, og avla diplomeksamen samme sted i 2001. Etter to års studier på solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, holdt han debutkonserter i København og Oslo høsten 2003.

Han har studert hos 1. amanuensis Terje Winge, domorganist Kåre Nordstoga og professor Hans Fagius. Eidsten Dahl har studert cembalo med Knut Johannessen og klaver med Kaare Ørnung.

Barnas Konserthusserie er en konsertserie for barn. Det er 6 lørdagskonserter fordelt over høsten 09 og våren 10. Serien passer for barn fra ca 5 år og oppover. Årets tema er Kjente komponister. På hver konsert skal vi stifte nærmere bekjentskap med en kjent komponist gjennom musikk, skuespill og publikumsdeltagelse. Dette er en fin innfallsport for barn til å bli kjent med all den flotte musikken som finnes. De seks konsertene selges samlet som abonnement og salget foregår fram til første konsert. Etter denne datoen blir eventuelle usolgte plasser solgt enkeltvis.

Programmet er som vanlig laget i samarbeid med Eline Hjelle og Gunnar Petersen-Øverleir.

Les mer om Barnas Konserthusserie

Barratt Dues Juniororkester ble grunnlagt av sin kunstneriske leder Soon-Mi Chung i 1985 og har siden blitt ledet av henne (1985-1993 og 2006-dd) og Alf Richard Kraggerud (1993-2006), og feiret sitt 25-års jubileum i 2010. I pakt med Barratt Due musikkinstitutts pedagogiske idé om at ensemblespillet er selve kjernen i dannelsen av unge musikere, har Juniororkesteret helt siden starten vært flaggskipet i armadaen av aktiviteter ved vår Unge Talenter-avdeling.

Orkesteret rekrutterer strykertalenter i alderen 13-19 fra hele Norge og blant orkesterets tidligere medlemmer er det en lang rekke musikere som i dag har framskutte posisjoner i norsk og internasjonalt musikkliv. Hysterisk berømt er fortsatt fjorårets internasjonale MGP-vinner Alexander Rybak. Innen den klassiske sfæren er Vilde Frang, EMI Classics’ Young Artist of the Year 2010, i ferd med å etablere seg i det internasjonale toppsjiktet av unge fiolinister. Eldbjørg Hemsing og Guro Kleven Hagen, som fikk topplasseringer EBU Young Musician Competition i 2008 og 2010, er blant de mange høypotente musikkbegavelsene som har vokst med og preget orkesterets kvalitet.

Blant tidligere medlemmer av orkesteret er konsertmestrene i Atlanta Symphony, Danmark Radios Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester og Norrlandsoperans Symfoniorkester i Umeå, Sverige, foruten andre sentrale roller i samtlige profesjonelle orkestre i Norge og våre skandinaviske naboland.

Orkesteret har gjennom sin utstrakte turnévirksomhet besøkt Ankara, Bergen, Beijing, Cape Town, Johannesburg, Graz, Hangzhou, Kuala Lumpur, London, Napoli, Pretoria, Salzburg, Shanghai, Singapore, Wien. I Norge har orkesteret konsertert for skolebarn over hele landet, opptrådt for kongelige og andre prominente gjester ved en mengde offisielle anledninger, deltatt på alle de viktigste kammermusikkfestivalene og i en lang rekke radio- og fjernsynspro-grammer, samt gitt ut flere musikkassetter og CD’er, blant annet med verker som er spesielt tilegnet Barratt Dues Juniororkester.

Les mer om Barratt Dues Juniororkester

Det er ikke mange som vet at Det Norske Blåseensemble faktisk er Norges eldste orkester i kontinuerlig drift. Faktisk kan man med rette påstå at dette er Norges eldste kulturinstitusjon av noe slag, og slik sett en del av Norges nasjonalarv. 275 år i 2009!

Historikk
Man vet at det fra tidlig på 1600-tallet fantes registrerte profesjonelle musikere i «Fredrikshald», som så ble organisert til et profesjonelt orkester på Fredriksten Festning i 1733-1734. Siden den gang har musikk, musikere og organisasjon utviklet seg uavbrutt til det som i dag er Det Norske Blåseensemble.

Det Norske Blåseensemble er seg vel bevisst sin unike historiske posisjon og tradisjon, og driver i dag med aktiv forskning på tidlig norsk og europeisk musikkhistorie og praksis. Ensemblet er for eksempel ett av få blåseensembler i verden som dyrker original fremførelsespraksis på historisk korrekte instrument. Ensemblet utgir også egne historiske innspillinger, i en egen historisk serie, på eget selskap; Norwind Records.

Faglig profil
Blåseensemblet har en to-delt kunstnerisk profil, som stadig rendyrkes over tid. Den første bestanddelen er den historiske, med en stadig bredere og dypere aktivitet rettet mot original fremførelsespraksis fremført på replika av historiske instrument. Herunder går tidligmusikk, barokk og romantisk musikkpraksis for blåsere. Ensemblet er bl.a. iferd med å bygge opp et blåseorkester med barokkinstrumenter i alle ledd. Her er den engelske barokkspesialisten Mark Bennett en viktig støttespiller fra og med sesongen 2010. Også den romantiske blåsetradisjonen videreføres ved utgivelser av Oscar Borgs musikk for militærblåsere fra perioden 1880-1920, dette i samarbeid med dirigenten Bjarte Engeset.

Den andre bestanddelen i den to-delte profilen, og motvekt til det historiske programmet; er Det Norske Blåseensembles ustrakte satsning og program for moderne- og samtidsmusikk. Dette har bl.a. resultert i flere banebrytende prosjekt med norske samtidskomponister, hvor særlig samarbeid med Peter Tornquist og Eivind Buene må trekkes frem. Ensemblet har utviklet et program for ny musikk som inkorporerer improvisasjon som formelement, kalt «Sanntidsmusikk». Sanntidsmusikk satsningen har igjen resultert i et tungt faglig samarbeid med Norges Musikkhøgskole, som manifesteres hvert år gjennom «Sanntidssymposiet», hvor komponister og utøvere fra hele verden ankommer Norges Musikkhøgskole for å samarbeide med Blåseensemblet.

Det Norske Blåseensemble har totalt sett en modernistisk profil, hvor gammel og ny originalmusikk går hånd i hånd. Kvalitative aspekt tillegges større vekt enn kvantitative mht både faglighet og publikumsbygning over tid.

Fremtiden
Det Norske Blåseensemble nyter stor anerkjennelse både politisk og musikkfaglig, noe som har resultert i stadige utvidelser av aktiviteten over tid. For 2010 vil ensemblet påbegynne første fase av utvidelser til en sinfonietta, i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale politikere.

Fakta
Ensemblet er basert i Halden, med nye (2008) og spesielt tilrettelagte lokaler på Halden Brygge. 33 ansatte produserer ca.80 konserter for i snitt 20.000 mennesker per år siden 2003.

«Det Norske Blåseensemble anno 1734» er en privat ideell stiftelse regulert av Stiftelsesloven/Stiftelsestilsynet. Foretaket ble stiftet av Halden Kommune og Østfold Fylkeskommune i 2003. Stiftelsen ble opprettet for å videreføre Norges eldste orkesteroperasjon av noe slag, med base i tradisjonen fra «1ste Brigades Musikkorps» på Fredriksten Festning i Halden. Det private ensemblet er idag fullstendig avmilitarisert relasjonelt og musikkfaglig, og mottar driftsmidler iht en funksjonsdelingsmodell mellom Kulturdepartementet og regionale myndigheter, på lik linje med f.eks. symfoniorkesterne i Norge. Ensemblet har fast plass i NTO og Norsk Orkester Leder Forum.

I 2008 ble Det Norske Blåseensemble som første norske institusjon invitert til Huddersfield Contemporary Music Festival. Ensemblet mottok også gode kritikker i internasjonal fagpresse (Gramophone m.fl.) for sin egenproduserte kammeropera «Blue Mountain», samme år.

Det Norske Blåseensemble er Norges fremste faste kammerorkester for blåsere, og fungerer som et solistensemble hvor ulike kammergrupper roteres konstant.

Les mer om Det Norske Blåseensemble

Drammens Byorkester ga sin første konsert den 15. oktober 1919, og kan dermed se tilbake på mer enn 90 års historie. Fra høsten 2010 endres navnet til Drammen Symfoniorkester.

Orkesteret spiller i hovedsak klassisk musikk, med hovedvekt på den romantiske perioden. Men andre genre får også plass på programmet, noe samarbeids-prosjektet med Royal Garden Jazzband høsten 2010 er et eksempel på. Opera har også vært en viktig del av orkesterets repertoar, og denne tradisjonen kan trekkes helt tilbake til 1930-tallet.

Drammens Teater, Bragernes kirke og Union Scene utgjør orkesterets faste konsertscener. I tillegg har orkesteret enkelte gjesteopptredener utenbys. I de siste årene har orkesterets sesong rommet fire hoveprosjekter: en lettere konsert i oktober, den tradisjonsrike adventskonserten i desember, symfonikonsert i mars, samt en konsert på forsommeren. Listen med samarbeidspartnere er lang: Kirkekonsertene er ofte samarbeidsprosjekter med kor, og på symfonikonsertene har orkesteret hatt gleden av å spille sammen med mange fremragende solister. Fra de siste ti årene kan nevnes Ole Edvard Antonsen, Ragnhild Hemsing, Vilde Frang Bjærke, Henning Kraggerud, Arve Tellefsen, Anders Eidsten Dahl, Christiane Eidsten Dahl, Mirjam Kammler, Andreas Gulden.

Ca 60 musikere utgjør i dag medlemmene i orkesteret. Alderen spenner vidt – fra skoleungdom til pensjonister. En lang rekke unge musikere fra Drammen og omegn har hatt orkesteret som utgangspunkt for en senere profesjonell karriere. Mange av medlemmene er svært trofaste og kan vise til mer enn 25 års medlemsskap.

Drammen Symfoniorkester er byens eget symfoniorkester, og er i praksis et regionalt symfoniorkester for nedre Buskerud.

Fra 1. januar 2011 er Per Kristian Skalstad engasjert som kunstnerisk leder for Drammen Symfoniorkester. Skalstad vil dirigere minst en konsert pr år, i tillegg vil orkesteret fortsette å benytte gjestedirigenter i sine prosjekter.

Ellen Sejersted Bødtker er utdannet ved musikkhøgskolen i Oslo, ved Hochschule für Musik und Dartstellende Kunst i Wien og ved Indiana University, USA. Hun spiller sine harper med personlighet og særpreg, og er kjent for sitt sterke engasjement for samtidsmusikken. Hun gjør en rekke uroppførelser som soloharpist og i ensemblet Oslo Sinfonietta. Flere verk er også tilegnet henne. Med filharmonien har hun jevnlig vært engasjert, og turnert, over store deler av verden.

Ellen Sejersted Bødtker debuterte som soloartist på det internasjonale plateselskapet Naxos med «French music for harp and strings» i 2001. Den fikk strålende anmeldelser i flere land, og ble månedens CD i Canada og Norge i 2002. I 2003 ga hun ut sitt andre album, «Villveng», viet Norsk musikk. Der er også hennes egne komposisjoner presentert, og hun samarbeider med kjente artister fra ulike sjangere. Som soloartist har hun spilt ved de fleste av våre festivaler, noe som også har ført henne til Italia, Paris, USA og Russland.

Les mer om Ellen Sejersted Bødtker

Gjermund Brenne (f. 1978) er fra Sarpsborg og har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole og musikkonservatoriet i Leipzig med studier i orgelspill, kor- og orkesterledelse. Hans lærere har vært Kåre Nordstoga, Jon Laukvik, Arvid Gast og Horst Neumann. Brenne har siden 2002 vært kantor i Fagerborg kirke, og var med og ledet arbeidet for å skaffe kirken Oslos største og beste kirkeorgel fra det velrenommerte orgelbyggerfirmaet Goll i Luzern, Sveits.

Brenne har siden 2001 vært dirigent for Ullern kammerkor og siden 2005 dirigent for Oslopolitiets blandede kor. Ved siden av dette underviser Gjermund Brenne ved Norges musikkhøgskole, Menighetsfakultetet og Høgskolen i Staffeldtsgate.

Gjermund Brenne har flere ganger vært utøver ved Oslo internasjonale kirkemusikkfestival og har gitt en rekke konserter i Norge, store deler av Europa samt Korea både som organist og dirigent. I 2007 jobbet Brenne som instruktør ved Erik Poppes nye storfilm De usynlige der han var orgellærer for hovedrolleinnehaveren samt orgelteknisk rådgiver under innspillingen.

Gunnar Petersen-Øverleir debuterte på orgel i Oslo konserthus januar 1994. Våren 1993 fullførte han diplomstudiet i orgel ved Norges Musikkhøgskole. Han har også studert i Frankrike der han i 1992 oppnådde «Prèmiere Prix» ved musikkonservatoriet i Rouen. Han har særlig fordypet seg i fransk orgelmusikk, og har nyere musikk med Olivier Messiaen, Knut Nystedt og Egil Hovland som spesiale.

Gunnar Petersen-Øverleir er for tiden organist i Røa kirke, Oslo.
Ved siden av sitt arbeide som organist er Gunnar Petersen-Øverleir også programansvarlig for Barnas Konserthus-serie, Barnas Konserthus-festival i Oslo konserthus, leder plateselskapet Platearbeiderne og underviser i matematikk og informatikk ved Foss videregående skole.

Les mer om Gunnar Petersen-Øverleir

Inger-Lise Ulsrud er menighetens kirkemusikalske leder. Hun har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole (kirkemusikk), Hochschule für Musik und darstellende Kunst i Frankfurt a.M. (diplomeksamen i orgel), Stockholm (orgelimprovisasjon) og Düsseldorf (O. Messiaen).

Hun har en omfattende konsertvirksomhet og har deltatt på en rekke internasjonale orgeldager og festivaler over store deler av Europa.

Foruten å være kantor i Uranienborg er hun førsteamanuensis i orgel ved Norges musikkhøgskole.

Inger-Lise Ulsrud har medvirket ved en rekke CD-innspillinger bl.a. «Pebbles» sammen med trompetist Jonas Haltia (Pro Musica 2007) og Olivier Messiaen: Early Organworks, St. Nikolai kyrka, Halmstad, Sverige (Simax 2009).

Les mer om Unger-Lise Ulsrud

Kåre Nordstoga (født 18. desember 1954) er domorganist i Oslo domkirke.

På hjemstedet Notodden gikk han i lære hos Harald Aune og Odd Jakob Unhammer; senere gjennomførte han eksamen i kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole. Her hadde han Kaare Ørnung som i lærer i klaverspill, og hans orgellærere var Søren Gangfløt, Magne Elvestrand og Bjørn F. Boysen. I 1982 mottok han stipendium fra Léonie Sonnings Musikfond som ga ham mulighet til videre studier hos David Sanger i London. Han debuterte i 1978 i Oslo Domkirke der han ble assisterende organist i 1984, underviste en tid ved Norges Musikkhøgskole, før han i 1994 ble domorganist på fulltid. Hans interesse for Johann Sebastian Bach avstedkom den kjente serien på 30 lørdagskonserter (1990-1992) og til Bach-jubileet (2000).

Nordstoga har gitt ut flere langspillplater. Som solist har han bl.a. gjort to CD-innspillinger med fransk orgelmusikk av Franck og Widor på Cavaillé-Coll-orgelet i St. Etiennekatedralen i Caen og Bachs triosonater på kororgelet i Oslo Domkirke. Siste plateutgivelse er orgelverker av Franz Liszt på hovedorgelet i Oslo Domkirke. De siste årene har han blant annet vært solist i Notre Dame i Paris, ved den internasjonale orgelfestivalen i Århus og gjestesolist ved innvielsen av et nytt katedralorgel i Lausanne.

Kåre Nordstoga samarbeider jevnlig med eliten av norske musikere som f.eks. Ole Edvard Antonsen, Arve Tellefsen og Knut Buen, for å nevne noen. Med sin oppvekst i Telemark har Nordstoga også en forkjærlighet for norsk folkemusikk og har deltatt på en rekke plateinnspillinger med norske folkemusikere. For platen Bjølleslåtten (slåttar etter Ola Mosafinn) som han ga ut sammen med Knut Buen og Leif Rygg fikk han Spellemannprisen 1994 i klassen folkemusikk/gammaldans.

Kåre Nordstoga blir regnet for å være en av de fremste konsertorganistene i Europa.

Les mer om Kåre Nordstoga

Kringkastingsorkestret, populært kalt KORK, er ditt og mitt orkester.

Ikke bare fordi vi betaler for det via NRK-lisensen, men fordi vi sannsynligvis hører det oftere enn noe annet orkester. Med tilstedeværelse i radioen, på fjernsynet, på internett og ikke minst gjennom utstrakt konsertvirksomhet er KORK sannsynligvis kringkastingens mest multimediale og interaktive virksomhet.

KORK ble opprettet i 1946 da NRK hentet inn det populære Bristol-orkesteret, og dets leder Øivind Bergh. Lytterne omfavnet orkestret sitt fra første buestrøk. Meloditimen gikk hver fredag kl 20. i 18 år, og da Rundtomkring med Leif Rustad i Store Studio gikk på lufta lørdagskveldene, var gatene folketomme. Berghs filosofi var klar, han var sterkt imot å dele musikken i båser; ”noe skarpt skille eksisterer ikke, og hvorfor skulle ikke også seriøs musikk være underholdende?». En holdning som fortsatt er levende i orkesteret.

Da Bergh gikk av i 1976 hadde det skjedd et generasjonsskifte. I løpet av hans 30 år som leder, ble musikerantallet fordoblet fra 24 til 48. De opprinnelige musikerne, med allroundbakgrunn fra kaféorkestrene, spilte sammen med yngre, ambisiøse, mer spesialiserte musikere med ståsted i en symfonisk tradisjon. Sverre Bruland ble ansatt som dirigent og han peilet dem inn på et mer krevende symfonisk repertoar og åpnet for norsk samtidsmusikk.

Da Bruland gikk av i 1988 hadde orkestret vært igjennom en betydelig modningsprosess. Blant 158 søkere til stillingen som sjefsdirigent ble Avi Ostrowsky ansatt for tre år, fra 1989. Da finnen Ari Rasilainen overtok dirigentpinnen i 1994, fant han et potent og spillesugent orkester. Rasilainen ledet orkestret fram til 2002 sesongen. Fra 2003 til 2005 var sjefdirigenten Rolf Gupta, før orkesteret fristet noen år uten sjefdirigent. Det ble etter hvert besluttet at KORK skulle ha en ny musikalsk leder for å sikre sin musikalske utvikling, og valget falt til slutt på Thomas Søndergård, en danske som er i ferd med å gjøre kometkarriere, både som operadirigent og som en stadig mer ønsket dirigent for de store, internasjonale orkestrene. Han har vært vår sjefdirigent og musikalske rådgiver fra høsten 2009.

KORK peker også ut en norsk dirigentprofil hver sesong. i sesongen 10/11 har vi gleden av å presentere Eivind Aadland, som i de siste årene har markert seg som en dirigent av høy internasjonal klasse.

KORK møter sitt publikum på mange ulike arenaer. Med tilstedeværelse i tv, radio og på internett samt cd- og bokutgivelser er KORK en av NRKs mest multimediale og tilgjengelige enheter. Nettopp tilstedeværelsen på alle nye plattformer er viktig for orkesteret, og her ønsker vi å være i front. KORK er ikke lenger bare et radioorkester, men et orkester for alle medier!

Sentralt i orkesterets filosofi er begreper som lek, nysgjerrighet og fleksibilitet . KORK er opptatt av å bryte sjangergrenser, bygge bro over generasjonskløften, kort sagt vise at KORK er et barn av sin tid, og opptatt av å utvikle seg sammen med sine lyttere, seere og konsertpublikum. Nå er det plass for alt, fra folkemusikk til opera – black metal til pop – Beethovens 5. til Ultima-festivalen.

KORK har en helt sentral plass i norsk musikkliv og står for en allsidighet og en anvendelighet som er unik i Norge i dag. Som en levende kunstformidler er orkesteret med på å markere og opprettholde NRKs egenart som allmenkringkaster med spesielt ansvar for den skapende norske virkelighet – KORK er hele landets orkester!

Les mer om KORK

Ole Edvard Antonsen blir regnet blant verdens beste trompetvirtuoser. Han har vunnet flere priser; bl.a. 1. prisene i den prestisjetunge CIEM-konkurransen i Geneve i 1987 (sist en trompetist vant prisen var Maurice André i 1955), og i konkurransen arrangert av UNESCO i Bratislava i 1989. Dette førte til at han forlot jobben i Oslo Filharmoniske Orkester og startet sin karriere som solist. Antonsen spiller med de ledende orkestre og dirigenter på fem kontinenter, og har vært solist med alle de store norske symfoniorkestrene. Han har en genuin interesse for samtidsmusikk og har urframført over 40 stykker av samtidskomponister, skrevet spesielt for ham. Han er en etterspurt dirigent og tiltrer som sjefsdirigent og kunstnerisk leder for Forsvarets Musikkorps i Trøndelag 1.ste januar 2006. Hans bemerkelsesverdige allsidighet har resultert i mange suksessrike samarbeidsprosjekt innen pop, rock og jazz med musikere/grupper som John Miles, Level 42’ Mark King, Lisa Stansfield, Willem Breuker Kollektif. CD platen ”Tour the force” har solgt mer enn 140 000 bare i Norge.

Les mer om Ole Edvard Antonsen

Oslo-Filharmonien (før: Oslo Filharmoniske Orkester og tidligere Filharmonisk Selskaps Orkester) har sin base i Oslo Konserthus. Orkesteret ble stiftet i 1919 og er idag et av Europas ledende symfoniorkestre.

Les mer om Oslo-Filharmonien

Otto Christian Odland er utdannet fra Griegakademiet i Bergen og fra Norges Musikkhøgskole i Oslo. Han avla diplomeksamen i Oslo Domkirke i 2002, etter studier med Terje Winge og Kåre Nordstoga. Senere har han hatt undervisning med blant andre David Sanger (England). Han har også deltatt på seminarer og mesterklasser med Jon Laukvik, Hans Fagius og Olivier Latry.

Otto Christian spiller jevnlig konserter både som solist og akkompagnatør. I 2005 og 2006 spilte han solokonserter under Festspillene i Bergen, og han har også vært organist ved flere oppsetninger med Bergen Filharmoniske Orkester. Han har regelmessige akkompagnementsoppgaver for blant andre Sølvguttene, Oslo domkor og Oslo Chorale Selskab, og har medvirket på både radio- og fjernsynsproduksjoner og cd-innspilinger. Otto Christian jobber for tiden som kantor i Jar kirke, Bærum og som lærer i liturgisk orgelspill ved Norges Musikkhøgskole.

Petter Amundsen har studert orgel og kirkemusikk ved Norges Musikkhøyskole med Bjørn F. Boysen, Gotthard Arnér og Kåre Nordstoga, men vil særlig fremheve Karen Tyse Johnstad som var hans lærer på Foss videregående. Debut i Oslo konserthus i 1989. Konserter i inn- og utland. Har markert seg med TV-serie om Shakespeares skjulte koder (NRK) og boken Organisten, skrevet sammen med Erlend Loe. Han har vært organist i flere Oslokirker, bl.a. Bydøy og Skøyen.

Terje Baugerød jobber som kantor (organist) i Ris kirke i Oslo. Han er også aktiv som komponist / arrangør og frilansmusiker. Som organist er han opptatt av å trekke inn andre musikalske stiler og uttrykk enn det som er vanlig i norske gudstjenester. Han mottok stipend fra Statens Kunstnerstipend i 2003 i kategorien ”populærkomponister” for å komponere på fulltid en periode. Han har utgitt mange noter på Norsk Musikforlag. I januar 2004 var han noen uker i Mali, Vest-Afrika, på research i forbindelse med et større komponist-oppdrag.

Hovedsponsor

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern. Helt siden 1989 har DNB vært Sølvguttenes hovedsponsor. 

Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr DNB blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Gjennom bankkontorer, postkontorer, post i butikk, bank i butikk, telefonbank, nettbank, apper, mobiltjenester og internasjonale kontorer er DNB tilstede der du er.

Klikk her for å lese mer om DNB

Tidligere Sølvgutt?

Fra Sølvguttenes start i 1940 har mer enn 2000 gutter sunget i koret, og alle har bidratt til korets fantastiske utvikling og historie. Vi ønsker å holde kontakten med gamle gutter, så dersom du har sunget i koret tidligere så gi oss gjerne informasjon om hvordan vi kan nå deg i dag ved å sende inn din e-postadresse til marked@solvguttene.no.

Du vil med ujevne mellomrom få oppdateringer om ulike treff med gamle sangerbrødre og andre aktuelle tema og hendelser rundt koret.

Gå til toppen